Foto: Bjørn E. Melbye
For ei ære! Eg er djupt audmjukt lukkeleg og takksam for å ha vorte tildelt Statens Kunstnarstipend for eitt år! Det er gromt motiverande og gjer meg rom te å kunne fokusere på å skrive nye songar, tusen takk!