Plata "Jord" blir snart mogeleg å forhandsbestille på vinyl og CD, nummerert og signert blir ho sendt deg på releasedatoen 1. desember i år. Digital release av plata er satt til 18.1.19, men no den 2. oktober slepp eg låten "Hjarte" på digitale nettplattformer. Denne låten er ei undring over egoismen og høgrepopulismen i vår rike del av verden. Coverart: Christian Nystrøm - Foto: Gunhild Bøygard
8.8.18: I lag med desse gromkaradn her, Eivind Kløverød, Freddy Holm og Jørun Bøgeberg har eg spelt inn ei ny plate! Den heiter JORD, og kjem ut på fysisk format i desember, digitalt i januar. Den kan bestillast på forhånd både som vinyl og CD, nummerert og signert med personleg helsing, følg med for informasjon om dette her på heimesida og på Facebook. :-)